دکتر حبیب فیروزآبادی

دکتر حبیب فیروزآبادی

دانشگاه شیراز

لزوم تأسیس آزمایشگاه های مجهز مرکزی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دانشگاه تهران

پنجاه سال زندگی و تجربه با آزمایشگاه

دکتر یوسف ثبوتی

دکتر یوسف ثبوتی

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان

بار فرهنگی دانش ها و فناوری های نوین

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف

دانشگاه تربیت مدرس - معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عنوان سخنرانی به زودی اعلام می شود.

دکتر مهدی محقق

دکتر مهدی محقق

دانشگاه تهران - عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

کتاب یادگار در دانش پزشکی و داروشناسی سید اسماعیل جرجانی

دکتر سید کمیل طیبی

دکتر سید کمیل طیبی

دانشگاه اصفهان - رئیس بنیاد علمی اکو

فرصت های علمی/ پژوهشی در منطقه اکو و معرفی بنیاد علمی اکو

دکتر فرید قاسملو

دکتر فرید قاسملو

عضو هیأت علمی بنیاد دائره‌المعارف بزرگ اسلامی

نگاهی به زندگی و آثار سید اسماعیل جرجانی

دکتر محمدمهدی طهرانچی

دکتر محمدمهدی طهرانچی

دانشگاه شهید بهشتی - رئیس دانشگاه آزاد

شبکه آزمایشگاهی یا آزمایشگاه شبکه ای

دکتر یونس کرامتی

دکتر یونس کرامتی

پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

میراث فارسی سید اسماعیل جرجانی