برگزارکننده گان مراسم

     مراسم بزرگداشت روز ملی آزمایشگاه و زاد روز حکیم اسماعیل جرجانی یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ به صورت مجازی در دانشگاه شیراز برگزار می شود. برگزاری این مراسم نیز همچون اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی که در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ برگزار گردید حاصل همکاری حوزه پژوهشی دانشگاه شیراز (با محوریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه)⸲ انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) می باشد. در این مراسم که با حضور فعالان آزمایشگاهی از سراسر کشور برگزار می شود اندیشمندان و شخصیت های بزرگ علمی کشور سخنرانی ها خواهند کرد. همچنین در پایان این مراسم از خدمات آزمایشگاه های پیشرو مرکزی و کارشناس برجسته آزمایشگاهی تقدیر به عمل خواهد آمد.